Wytłaczanie przy użyciu ekstruderów do folii

Wyciskanie to proces stosowany do tworzenia obiektów o stałym profilu przekroju poprzecznego. Materiał jest przepychany przez matrycę o pożądanym przekroju. Dwie główne zalety tego procesu w porównaniu z innymi procesami produkcyjnymi to jego zdolność do tworzenia bardzo złożonych przekrojów i do pracy z materiałami, które są kruche, ponieważ materiał napotyka tylko naprężenia ściskające i ścinające.

Bez ekstruderów do folii proces wytłaczania byłby niemożliwy

ekstrudery do foliiEkstruder to po prostu urządzenie za pomocą którego wykonywany jest cały ten proces. Wytłaczanie może być ciągłe (teoretycznie wytwarzanie materiału o nieokreślonej długości) lub półciągłe (wytwarzanie wielu elementów). Proces wytłaczania można wykonać z materiałem gorącym lub zimnym. Wytłaczanie folii obejmuje pracę z materiałem gorącym. Powszechnie wytłaczane materiały obejmują metale, polimery, ceramikę, beton, glinkę modelarską i artykuły spożywcze. Produkty wytłaczania nazywane są ogólnie „wytłoczkami”. Wytłaczanie tworzyw sztucznych zwykle wykorzystuje plastikowe wióry lub pelet, które są zwykle suszone, aby odprowadzić wilgoć, w zbiorniku przed wejściem do podajnika ślimakowego, zaś ekstrudery do folii ogrzewają żywicę polimerową  do stanu stopionego za pomocą kombinacji elementów grzejnych i przy użyciu ogrzewania w ślimaku wytłaczarki. Śruba lub śruby w przypadku wytłaczarki dwuślimakowej przepychają tworzywo przez matrycę, nadając materiałowi pożądany kształt.

Ekstrudat jest schładzany i zestalany podczas przeciągania przez dyszę lub zbiornik wody. „Odciąg gąsienicy”  służy do zapewnienia napięcia na linii do wytłaczania, która ma zasadnicze znaczenie dla ogólnej jakości wytłoczyny. W ten sposób przebiega proces wytłaczania tworzyw sztucznych, w tym także folii.