Szkoła policealna, jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczona dla osób, które uzyskały średnie wykształcenie. Jednak aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, nie trzeba posiadać matury. Szkoła policealna jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć nowe umiejętności.

W Rzeszowie istnieje dobra szkoła policealna

szkoły policealne rzeszówNauka w szkołach policealnych trwa zwykle krótko i wynosi średnio dwa lata. Szkoła policealna jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje lub je uzupełnić. Ukończenie szkoły policealnej oraz zdanie egzaminu daje określone uprawnienia do wykonywania zawodu. Można zostać technikiem dentystycznym, technikiem farmaceutycznym albo technikiem weterynarii. Możliwości jest bardzo dużo. Bogatą ofertę mają zarówno publiczne, jak i niepubliczne szkoły policealne Rzeszów jest miastem, w którym znajdziemy sporo placówek tego typu. Co ważne, wiele szkół oferuje bezpłatną naukę na wybranych kierunkach. Zajęcia odbywają się w tygodniu lub w weekendy. Weekendowe zajęcia są wygodnym rozwiązaniem dla osób, które łączą naukę z pracą. Rekrutacja do szkół policealnych zazwyczaj odbywa się bez egzaminów wstępnych, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń lub też konkurs świadectw. Niektóre placówki oferują stypendia i dofinansowanie na wybranych kierunkach. W trakcie nauki w tego typu placówce można również przystąpić do egzaminu maturalnego, który uprawnia do przyjęcia na studia.

Nauka w szkole policealnej na wybranym kierunku daje absolwentom szkół średnich nowe możliwości odnośnie zdobycia potrzebnych kwalifikacji i uzupełnienia wiedzy. Nowe umiejętności i uprawnienia pomogą z pewnością w znalezieniu ciekawej i dobrze płatnej pracy. Chętne osoby mogą również kontynuować naukę na studiach.

Kategorie: Edukacja