Każdy budynek powinien być wyposażony w odpowiedni system ewakuacji. Jednym z nich jest odpowiednie oświetlenie drogi ewakuacyjnej. Dzięki temu ludzie znajdujący się wewnątrz w prosty i szybki sposób znajdą wyjście, na przykład w sytuacji zagrożenia.

Czym są lampy ewakuacyjne LED?

oświetlenie ewakuacyjne LEDWśród wielu typów istnieje rodzaj systemu ewakuacji, od którego wymaga się najwyższej jakości. Gdy nie ma sytuacji zagrożenia, światło jest ważne jednak nie najważniejsza. Kiedy w przypadku awarii na uwadze mamy życie ludzi przebywających w obiekcie i potrzebna jest prosta oraz szybka ewakuacja, wszystko musi być sprawne bez względy na okoliczności. Oświetlenie ewakuacyjne LED, inaczej nazywane lampami ewakuacyjnymi jest ważnym elementem. Ich zadaniem jest wskazanie kierunku drogi ewakuacji do wyjścia poprzez oświetlenie znajdujących się na nim piktogramów w postaci strzałki oraz człowieka. Niektórzy decydują się na fluorescencyjne tabliczki, które jednak nie rozświetlają piktogramów same z siebie. Żeby mieć pewność, że podczas nieoczekiwanego incydentu wszystko zadziała tak jak powinno lepiej zdecydować się na zastosowanie lamp. Oświetlenie ewakuacyjne musi spełniać najwyższe standardy jakościowe. Aby obiekt mógł zostać dopuszczony do użytkowania lampy ewakuacyjne muszą posiadać certyfikat CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej). Potwierdza on, że dana lampa spełnia standardy przeciwpożarowe i nadaję się do użytkowania w przypadku awarii prądu. Kolejnym ważnym aspektem jest, aby każda lampa awaryjna była wyposażona w funkcje testu, który będzie weryfikował czy działa w sposób prawidłowy.

Oświetlenie ewakuacyjne odgrywa znaczącą role podczas organizacji procesu ewakuacji w sytuacji zagrożenia życia. Jest świetną formą zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, klientom, uczniom, czy chociażby pracownikom.